تعريف سياست مالي و پولي

این متن شامل 34 صفحه می باشد سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و تعريف سياست مالي و پولي|50479015|ino|سیاست های پولی و مالی,سیاستهای مالی و پولی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تعريف سياست مالي و پولي وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

این متن شامل 34 صفحه می باشدسیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .


هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .


پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .


به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :


الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .


ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامینمطالب دیگر:
📌پاورپوینت تکنیک های مواجهه مطلوب با تعارض ها از نگاه ویلیام گلاسر📌تحقیق آموزش هندبال📌پاورپوینت بررسی چالش هاي مديريت در برنامه ريزي پروژه هاي اجرايي📌پاورپوینت حسابداری بودجه ای (همراه با مثال های تشریحی)📌پاورپوینت همسرآزاری📌پاورپوینت پرخوری عصبی (بولیمیا)📌پاورپوینت جامعه شناسي عمومي📌پاورپوینت نظام مشاركت و حلقه هاي كنترل كيفيت (QCC)📌پاورپوینت بررسی نقش مدیریت و رهبري در برنامه‌ هاي تحول سازماني📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1 (نحوه ارائه صورت هاي مالي)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 2 (صورت جريان وجوه نقد)📌پاورپوینت و تحقیق استاندارد حسابداري شماره 3 (درآمد عملياتي)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (حسابداري ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 5 (حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 (گزارش عملکرد مالي)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 (حسابداري موجودي مواد و کالا)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمان هاي بلندمدت)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري کمک هاي بلاعوض دولت)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 12 (افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 13 (حسابداري مخارج تامين مالي)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 14 (نحوه ارائه صورت هاي مالي)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاري ها)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 16 (تسعير ارز)📌تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 (حسابداري دارايي هاي نامشهود)