حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه

این متن شامل 16 صفحه می باشد طرح /روش تحقيق /رويکرد : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندي 12 کشور در حيطه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گرديدو.12 کشور مورد بررسي از کشورهاي خاورميانه حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه|50479005|ino|حرفه گرائي در حسابداري
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

این متن شامل 16 صفحه می باشدطرح /روش تحقيق /رويکرد : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندي 12 کشور در حيطه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گرديدو.12 کشور مورد بررسي از کشورهاي خاورميانه وشمال افريقا انتخاب گرديد.واز تجزيه وتحليل culsterدر طبقه بندي اين کشورها استفاده گرديد .


نتايج :نتايج حاکي از آن است که کنترل قانوني مطابق با فرضيات گري در اتباط با ايران تاييد مي گردد و تاحدي براي بحرين ،اردن،عمان و قطر تاييد مي گردد .ضمنا براي پاکستان ،ترکيه ،مالزي و اندونزي آن رد مي گردد.محدوديت هاي تحقيق : يکي از مشکلات اصلي اين تحقيق جمع آوري داده هاي زياد از کشورهاي گوناگون است.ضرورت تحقيق: يافته هاي اين تحقيق منبع اطلاعاتي در ارتباط با قدرت يا اختيار حسابداري در اين کشورهاست که دانش و ادبيات بين المللي را در ارتباط با حسابداري اين کشورها بهبود مي بخشد.


کاربرد:يافته هاي اين تحقيق در فرآيند هماهنگي در رويه هاي بين المللي حسابداري مفيد استکلمات کليدي :حسابداري ،کشورهاي در حال توسعه ،فرهنگنوع تحقيق: بررسي ادبيات


مقدمه :


اثر فرهنگ بر سيستمهاي حسابداري در کشورهاي مختلف در سه دهه اخي موضوع تحقيق بوده است . ارزشهاي مختلف فرهنگي بر ارزشهاي حسابداري در سطح ملي وبين المللي تاثير مي گذارد (fechner&kilgore1994).در اين زمينه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سيستمهای حسابداري ملي تاثير به سزائي داردواختلاف رويه هاي مختلف حسابداري از اختلاف ارزش هاي فرهنگ ملي نشأت مي گيرد. محيط فرهنگي بعنوان يک سيستم ملي يا منطقه اي ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصيات، قانون، آموزش و سازمانهاي اجتماعي، تکنولوژي و فرهنگ مادي است . انتظار این است که تعامل اين عناصر بر حسابداري بسيار پيچيده باشد .. موضوع اين بحث ارتباطي است که بين ارزشهاي فرهنگ ملي و ارزشهاي منبعث از سيستم هاي حسابداري است. ارتباط ارزشهاي اجتماعي با ارزشهاي حسابداري با مطالعات گري آغاز گرديد و در حقيقت توسعه ابعاد ارزش هاي اجتماعي هافستد ( فردگرائي در مقابل جمع گرائي، اجتناب از ابهام ضعيف و قوي، فاصله قدرت کم وزياد مردگرائي در مقابل زن گرائي به ارزشهاي مختلف حسابداري( کنترل قانوني، حرفه گرائي ، يکنواختي و انعطاف پذيري ، خوش بينانه در مقابه محافظه کاري و شفافيت در مقابل پنهانکاري)مي باشد.


هدف اين مقاله بررس چگونگي تأثير عوامل فرهنگي بر حرفه گرائي در کشورهاي در حال توسعه است .با کاربرد مدل ارزشهای حسابداری گري و مطالعات فرهنگي هافسد، چارچوب نظري جهت ارزيابي قدرت يا اختيار حسابداري (کنترل قانوني يا حرفه گرائي ) در کشور هاي در حال توسعه بسط و آزمون مي گردد .12 کشور منتخب در اين مطالعه عبارت از: بحرين، ايران، بنگلادش، اندونزي، اردن، کويت، عمان، مالزي، پاکستان قطر، عربستان و ترکيه است .


توسعه نظري


هافسد در سال 1997 فرهنگ را به عنوان برنامه جمعی تعريف نموده که سبب تمايز اعضاي يک گروه يا يک دسته از سايرين مي گردد . وي اختلاف فرهنگي را در چهار سطح ( سمبليک، فهرماني ، مذهبي و ارزشها) طبقه بندي و اذعان نمود ارزشها سخت ترين مفهوم جهت تعريف هستند ارزش به طور کلي تمايل به ترجيح وظايف يا امور خاص بر ديگري مي باشد. بنابراين ارزشها طريق ويژه اي از رفتار ند که به وسيله جامعه يا فرد ترجيح داده مي شوند. بنابراين ارزشهاي مختلف فرهنگي در مرزهاي ملي سبب ايجاد اختلافات عمده در ارزشهاي اجتماعي و مصنوعات آن از قبيل رويه هاي حسابداري مي گردد. اختلاف در رويه هاي حسابداري از ظهور اختلاف در ارزشهاي فرهنگي حاصل مي گردد لذا فرهنگ و حسابداري در ارتباط با يکديگر مي باشند


شايان ذکر است مطالعه هافسد از توجه ويژه ساير رشته ها برخوردار گرديده ودر واقع 600 مطالعه بين 1981 تا1992 در اين خصوص صورت پذيرفته است. بنابراين استفاده از اين ارزشها در متون و تحقيقات حسابداري نسبتاً قابل توجيه می باشد .. جدول شماره 1 معيارهاي مختلف هافسد را در کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد


کشورفردگرائیفاصله قدرتاجتناب از ريسکمردگرائیشاخصرتبهشاخصرتبهشاخصرتبهشاخصرتبهاندونزی146-77843-444812-134622ايران41275824-255920-214317-18مالزی2617104503685026-27پاکستان146-755227026-275026-27ترکيه37246634-358534-354520-21عربستان38258044-456824-255328-29جدول شماره يک


Cray در سال 1998 ارزشهاي اجتماعي وفرهنگي هافسد را به ارزشهاي حسابداري تبديل و يک رابطه بين آنها برقرار کرد. مدل وي اذعان بر اين دارد که کليه تصميمات سياسي حسابداري در سطح ملي در واکنش به ارزشهاي اجتماعي هافسدمطالب دیگر:
📗تحقیق بررسی و مقایسه طرح های هادی سال 1374 و 1385 در روستای چاه ملک📗تحقیق بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غيرفرهنگي در شهرستان لالي خوزستان📗تحقیق تاثیر مدیریت بر یک واحد آموزشی📗تحقیق اختلالات فراگير رشد📗تحقیق اختلالات نارسایی📗تحقیق اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي📗تحقیق تعريف ارتباط📗تحقیق روان شناسی فیزیولوژیک📗تحقیق پارگی ها و آسیب رباط، تاندون و عضله📗پاورپوینت دیتاکاوی (Data Mining)📗پاورپوینت متدولوژي ارزيابي نيازهاي آرمان هاي توسعه هزاره در سطح کشوري و مسائل کليدي در تهيه راهبرد📗پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی📗پاورپوینت رابطه بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران📗پاورپوینت فرایند تفویض اختیار📗مقاله ترجمه شده با موضوع سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری📗پاورپوینت سیستم فروش کالاهای طبی و تجهیزات پزشکی📗پاورپوینت تولید غلات غنی به زبان انگلیسی📗مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری📗مقاله ترجمه شده تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام زنجیرة تأمین وعملکرد تبلیغاتی📗مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM یک دیدگاه چندمرحله ای📗مقاله ترجمه شده باعنوان تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین📗پاورپوینت سيستم حقوق و دستمزد📗پاورپوینت اهمیت تنوع در مدیریت علف های هرز (OWM) به زبان انگلیسی📗پاورپوینت مدیریت استراتژیک آنالیز SWOT📗پاورپوینت هوش های چندگانه (Multiple Intelligences)